इडा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इडा शब्दप्रकार : तत्सम