इच्छा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इच्छा शब्दप्रकार : तत्सम