इच्छन्तः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इच्छन्तः शब्दप्रकार : तत्सम