इच्छ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इच्छ शब्दप्रकार : तत्सम