आसन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आसन शब्दप्रकार : तत्सम