आराम

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आराम शब्दप्रकार : तत्सम