सामग्रीमा जानुहोस्

आराम

Wiktionaryबाट

आराम शब्दप्रकार : तत्सम