सामग्रीमा जानुहोस्

आनन्द

Wiktionaryबाट

आनन्द शब्दप्रकार : तत्सम