आदीश्वर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आदीश्वर शब्दप्रकार : तत्सम