आदिभिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आदिभिः शब्दप्रकार : तत्सम