आदित्यगतं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आदित्यगतं शब्दप्रकार : तत्सम