सामग्रीमा जानुहोस्

आदित्य

Wiktionaryबाट

आदित्य शब्दप्रकार : तत्समसुर्य देवता