आदिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आदिः शब्दप्रकार : तत्सम