आदिं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आदिं शब्दप्रकार : तत्सम