आदत्ते

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आदत्ते शब्दप्रकार : तत्सम