आत्मसंयम

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आत्मसंयम शब्दप्रकार : तत्सम