आत्मवश्यैः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आत्मवश्यैः शब्दप्रकार : तत्सम