आत्मभूतात्मा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आत्मभूतात्मा शब्दप्रकार : तत्सम