आतिष्ठ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आतिष्ठ शब्दप्रकार : तत्सम