आतप

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आतप शब्दप्रकार : तत्सम