आतङ्क्वादः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आतङ्क्वादः शब्दप्रकार : तत्सम