आज्ञा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आज्ञा शब्दप्रकार : तत्सम