आचार्यान्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आचार्यान् शब्दप्रकार : तत्सम