सामग्रीमा जानुहोस्

आचार्याः

Wiktionaryबाट

आचार्याः शब्दप्रकार : तत्सम