आचारः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आचारः शब्दप्रकार : तत्सम