आख्याहि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आख्याहि शब्दप्रकार : तत्सम