आख्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आख्य शब्दप्रकार : तत्सम