आखु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आखु शब्दप्रकार : तत्सम