आखिर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आखिर

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

क्रियाविशेषण

अर्थ[सम्पादन]

वि॰ [फा॰] १. सबैभन्दा पछिको; अन्तिम । क्रि॰ वि॰ २. अन्त्यमा; निचोरमा । ना॰ ३. खाँचो; हर्जा; गर्ज । — कार— क्रि॰ वि॰ आखिरमा; अन्तमा; अन्ततोगत्वा । > आखिरी— वि॰ १. पछिल्लो; पछाडिको; अन्तिमको; आखिरको । २. आखिर वा अन्त्यमा भएको (कुरो, निर्णय, तोक इ॰) । ना॰ ३. अन्त्य ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: