आकृष्ट

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आकृष्ट शब्दप्रकार : तत्सम