आकृतीनि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आकृतीनि शब्दप्रकार : तत्सम