आकुल

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आकुल शब्दप्रकार : तत्सम