आकाशं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आकाशं शब्दप्रकार : तत्सम