आकारिका

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आकारिका शब्दप्रकार : तत्सम