आकारमान

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आकारमान शब्दप्रकार : तत्सम