आकांक्षा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आकांक्षा शब्दप्रकार : तत्सम