आकर्ण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आकर्ण शब्दप्रकार : तत्सम