आइटिन/आइडिन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आइटिन/आइडिन

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [अङ्॰ आयोडिने घाउ भएमा लगाइने एक प्रकारको रासायनिक झोल औषधी ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: