अहिंसा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अहिंसा शब्दप्रकार : तत्सम