अस्ति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अस्ति शब्दप्रकार : तत्सम