अस्त

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अस्त शब्दप्रकार : तत्सम


ढाँचा:अस्ताउनु