सामग्रीमा जानुहोस्

असुर

Wiktionaryबाट

असुर शब्दप्रकार : तत्सम