सामग्रीमा जानुहोस्

अश्रु

Wiktionaryबाट

अश्रु शब्दप्रकार : तत्सम