अश्रु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अश्रु शब्दप्रकार : तत्सम