अश्मन्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अश्मन् शब्दप्रकार : तत्सम