अव्यक्त

Wiktionaryबाट

अव्यक्त शब्दप्रकार : तत्सम