सामग्रीमा जानुहोस्

अवैध

Wiktionaryबाट

अवैध शब्दप्रकार : तत्सम