अवैध

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अवैध शब्दप्रकार : तत्सम