अविद्या

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अविद्या शब्दप्रकार : तत्सम