सामग्रीमा जानुहोस्

अविद्या

Wiktionaryबाट

अविद्या शब्दप्रकार : तत्सम