सामग्रीमा जानुहोस्

अवाच्य

Wiktionaryबाट

अवाच्य शब्दप्रकार : तत्सम