अल्प

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अल्प शब्दप्रकार : तत्सम