अरि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अरि शब्दप्रकार : तत्सम