अम्ल

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अम्ल शब्दप्रकार : तत्सम